MATKAKUSTANNUKSET VEROTUKSESSA

VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUKSET

1. Verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantajasi, eli toimeksiantajasi. Ne on sisällettävä tässä tapauksessa suoraan laskulle.

2. Työn suorittajan on esitettävä matkakustannusten lasku, josta selviää matkan tarkoitus, kohde, matkareitti, matkustustapa ja alkamis- ja päättymisajankohta.

3. Kassavirtanen ilmoittaa matkakustannukset tulorekisteriin palkkion lisäksi.

4. Työkorvauksen saaja voi vaatia kustannuksia vähennettäväksi omassa tuloverotuksessaan.

VERONALAISET MATKAKUSTANNUKSET

1. Matkakustannukset ovat veronalaisia, jos työnantaja eli toimeksiantajasi ei maksa matkakustannuksia palkkasi lisäksi.

2. Kassavirtanen ilmoittaa matkakustannukset suoraan tulorekisteriin yhdessä muun palkan kanssa.

3. Matkakustannuksia voidaan vaatia vähennettäväksi omassa henkilökohtaisessa verotuksessa tulonhankkimiskuluna.

 

KORVAUKSET, JOTKA EIVÄT OLE VEROVAPAITA

Jos Verohallinnon aika- ja kilometrirajat eivät täyty, korvaukset eivät ole verovapaita ja ne rinnastetaan palkkaan.