palgakalkulaator

Palga kalkulaator arvutab teie kogutulu. Pange tähele, et arveldusteenuse järgnevas arvutamises võivad olla väikesed muudatused. Kassavirtanen arvete esitamise teenus.
tundi
%

Pange tähele, et kui jätate maksu kinnipidamine % tühjaks, kasutab kalkulaator automaatselt 60% kinnipeetavat maksu.

SAMUTI VÕITE VALIDA:

KUI PALJU PALKA SA TEGELIKULT TEENID?

Näide:

Kui esitate oma kliendile arve 1,000.00€ eest, oleks arve kokku 1,240.00€, sealhulgas käibemaks 24%. See summa sõltub käibemaksu protsendist.

Töötaja brutopalk on 1 000,00 eurot, millest tehakse muud mahaarvamised. Nende hulka kuulub kinnipeetav maks vastavalt kliendi maksukaardile, sotsiaalkindlustusmaksete 0,77% +vkäibemaks 24% ja teenistusmaks 2% + käibemaks 24%.

KUI TEIE MAKSUMÄÄR ON 20% JA TEIE PALK ARVUTATAKSE VÄLJA ILMA ÜHEGI MUU MAHAARVAMISETA:

Kinnipeetav maks 20% (näide)

1000,00 x 0,20 = 200,00€
Sotsiaalkindlustusmaksu 0,77% + km 24%
1000,00 x 0,0077 = 7,70
7,70 x 0,24 = 1,85
7,70 + 1,85 = 9,55€
Teenustasu 2,0% + km 24%
1000,00 x 0,02 = 20,00
20,00 x 0,24 = 4,80
20,00 + 4,80 = 24,80€
Netopalk

1000,00 – 200,00 – 9,55 – 24,80 = 765,65€

Töötasu on sel juhul 765,65€

(+ Õnnetusjuhtumikindlustus ja vastutuskindlustust = 742,59€ )

Õnnetusjuhtumikindlustus ja vastutuskindlustust 1,5% + KM 24%
Arvutatud brutopalgast 1240,00 x 0,015 = 18,60
18,60 x 0,24 = 4,46
18,60 + 4,46= 23,06€