Kassavirtanen.fi teenuse kohta

Esita arveid ilma ettevõtteta

Korduma kippuvad küsimused

 • Palju teenuse alustamine ja kasutus maksavad?

 • Teenuse alustamine on tasuta, maksad teenuse kasutamise eest ainult palga välja võtmisel; 2% arve käibemaksuvabalt summalt.

 • Kas ma saan alustada teenuse kasutamist ilma kohustusteta?

 • Teenus ei ole tähtajaline. Teenuse kasutajad seovad ennast järgima Kassavirtase kasutustingimusi.

 • Kas ma võin mitmel erineval ala ltegutseda?

 • Jah võid, nii mitmel kui ise soovid!

 • Kas ma võin esitada teile arve kergettevõtjana isegi siis, kui ma olen ettevõtja?

 • Jah, isegi kui olete ettevõtja, saate esitada arveid läbi Kassavirtaneni. Sellisel juhul vajame selleks teie isiklikku maksukaarti.

  Kui olete ettevõtja ja soovite töötaja palgata, võib töötaja kasutada ka meie arveldusteenust. See võimaldab teil leida tööjõudu kiiresti ja ilma kohustusteta.

 • Kuidas arvete esitamine praktikas toimub ?

  Arvete esitamine on lihtne tänu meie arve mallile. Malli sisestatakse arve saaja andmed ja täiendatakse arve saatja andmed. Mall annab arve koostamiseks selged juhised mida järgides arvete esitamine on kerge ja kiire !

 • Kui kiiresti arve läheb edasi ?

  Arve saadetakse teie kliendile kohe, kui olete Kassavirtaneni veebisaidil saadetava arve heaks kiitnud. Arve esitajana saate alati oma e-postiga arve koopia. Kiire maksmise võimalusega arveid kontrollitakse meie klienditeeninduse tööaja jooksul. Arvel saadetakse teie määratud e-posti aadressile alati eraldi kinnitustaotlus. Pärast kinnitust saab teie kiire palga välja maksta.

 • Mida teha, kui minu klient on ehitustööstuses ja arve peaks olema kaetud pöördkäibemaksuga?

  Kui sa koostad arvet, vali "pakun ehitusteenuseid (käibemaks 0%)" ja ka "käibemaksumäär 0%". Arvonlisäverolaki 8 c § jaos on sätestatud, et ehitusteenuse ost on käibemaksuga maksustatav. "

 • Minu arve on vale. Kuidas saab kreeditarvet luua?

  1. Vigase arve tühistamiseks eemaldage loodud arvete loendist vigane arve ja teavitage sellest otse klienti. Seejärel saate vajadusel luua uue arve.

  Või:

  2. Kui teie klient on ettevõte, on sageli soovitatav esitada kliendile kreeditarve vale arve tühistamiseks ja teie kliendi raamatupidamise parandamiseks. Kreeditarve saate luua, kopeerides vale arve ja lisades arve summale (-) miinus summa. Sel moel tühistab arve eelmise arve. Saatke arve ja looge vajadusel uus arve. Samuti on hea sellest oma klienti teavitada.

 • Kuidas ja millal lisan oma arvele kulud ja hüvitised?

  Kulud ja hüvitised tuleb käsitsi lisada arve lõppsummale enne arve edastamist meie süsteemi. Kulude ja hüvitiste vahekaart võimaldab teil luua uusi kuluarveid, mille lisate oma lõpparvele. Ärge unustage enne arve saatmist lisada arvele kulude ja tagasimaksete summa.

 • Kuidas kulud hüvitatakse?

  Arvega seotud kulud lahutatakse enne palgaarvestuse arvestamist, nii et makse ega kindlustust ei maksta. Esitada tuleb ka kuludokumendid. Puuduv dokument võib pikendada teie palgaarvestuse töötlemise aega.

  NB! Tarnete, materjalide ja reisikulude eest võidakse teile hüvitada isiklikus maksudeklaratsioonis. Arvel nimetamata kulude eest saate taotleda mahaarvamist.

 • Milliseid kulusid saab maksudest maha arvata?

  Kassavirtaneni kasutamisel saate maksustamisel maha arvata kõik sissetulekuga seotud kulud. Need kulud hõlmavad: 2% teenustasu, YEL ja tervisekindlustusmakse, reisi- ja kindlustustasud. Kulud saate oma isiklikust maksudeklaratsioonist maha arvata täites tulude mahaarvamise vormi ja lisage see oma maksudeklaratsiooni.

 • Millal minu palk makstakse ?

  Teie töötasu makstakse teie kontole pärast maksete saabumist meie süsteemi, välja arvatud juhul, kui teie palk on spetsiaalselt valitud kiireks makseks. Teatame kasutajale, kui makse on saabunud ja palk on laekumiseks valmis. Palgad liiguvad nagu tavalised pangaülekanded, kusjuures pankadevahelised ülekande ajad ja tööaeg mõjutavad makset. Pärast seda, kui klient on arve tasunud, kulub makse teie kontole laekumiseks tavaliselt 2–4 tööpäeva.

 • Kas minule hüvitatakse võimalikud tekkinud lisakulud ?

  Tekkinud lisakulud hüvitatakse asjakohaste tõendite vastu. Seega juhul kui sa tahad, et palgale lisaks makstakse hüvitist, palun edasta tõendid Kassavirtase palgaarvestusse. See õnnestub lihtsalt, skanneerimise abil !

 • Kuidas edastan maksukaardi ja millist maksukaarti ma peaksin kasutama ?

  Kasutage maksukaarti, mille olete saanud maksuametnikult. Saate kasutaada sama kaarti mitmes kohas samaaegselt. Võite oma maksukaardi edastada Kassavirtanenile nii kuidas soovite, elektrooniliselt vormi kaudu või posti või e-maili teel. Teie maksukaardi koopia on meile piisav.

 • Kas ma saan majapidamiskuludelt maksusoodustust?

  Teil on õigus kodumajapidamiskulude maksusoodustusele, kui töötate oma kodus või suvilas. Selline töö hõlmab näiteks puhastust, õendusabi ja hooldust või kaunistamist ja renoveerimist. Majapidamiskulude soodustusi antakse ainult nende kulude osas, mis on seotud tööga, mitte reisikulude või tarnetega.
  Loe lähemalt Vero.fi.
  Loe lähemalt Vero.fi.

 • Kas ma saan tegutseda kergettevõtjana ka siis, kui olen töötu?

  Alates 1. jaanuarist 2020 ei jälgi Kela ega töötukassad enam töötute aktiivsust ega vähenda töötutoetust. Loe lähemalt Kela kodulehelt.

  • Kas mul on vaja kohustuslikku kindlustust kui teie kaudu tegutsen?

   Kassavirtanen kaudu tegutsedes ei vaja te eraldi kindlustust. Vabatahtliku kindlustuse saate siiski valida omaenda teabe põhjal. Kassavirtanen pakub võimalust õnnetusjuhtumi- ja ja vastutuskindlustus. õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus.

  • Mida katab vabatahtlik kindlustus?

   õnnetusjuhtumi kindlustusvõtja maksab õnnetuse korral hüvitist vastavalt teenuse osutamise ajal kehtivatele tingimustele, kindlustusele ja summadele.

   Kui töötate elukutsel, mis vajab seadusest tulenevalt erikindlustust, siis Kassavirtaneni õnnetusjuhtumi kindlustus ei kehti.

  • Mida katab vastutuskindlustus?

   Vastutuskindlustus hüvitab kuni 1 000 000 euro suuruse kahju vastavalt kindlustuse tingimustele. Kindlustatu peab tekitatud kahju eest tasuma omavastutuse summas 1000 eurot. Vastutuskindlustus ei hõlma tegevusi, mis nõuavad õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste seaduse alusel eraldi kindlustuskatet.

  • Kui palju vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustus maksab?

   Õnnetusjuhtumikindlustus hõlmab ka vastutuskindlustust ja kogumaksumus on 1,5%. Saate selle soetada oma konto seadete alt.

  • Kas mul on vaja muid lisakindlustusi?

   Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kindlustusandjaga et teada saada, milliseid kindlustusi vajate. Ärge unustage mainimast, et töötate läbi Kassavirtaneni kergettevõtjana.

  • Kas ma kogun pensioni?

   Kassavirtaneni kasutajad peaksid pensioni kogumiseks maksma YEL kindlustust. See tähendab, et nad on ise vastutavad kindlustuse tegemise ja maksmise eest. Seega töötades läbi Kassavirtaneni kasutaja automaatselt pensioni ei kogu.

  • Mis on YEL ?

   YEL tähistab ettevõtja pensionikindlustust. Kui teie sissetulek alates 01.01.2020 ületab järgmise 12 kuu jooksul 7958,99 eurot, olete 18–67-aastane ja te ei saa seadusjärgset vanaduspensioni ning esitate korduvalt arveid kassa kaudu, peate võtma YEL-i kindlustuse. Teenusele registreerumisel leiate oma isiklikest andmetest YEL-i jaotise, kus saate otsustada, kuidas soovite oma YEL-maksete eest hoolitseda!

  • Kas ma maksan tervisekindlustuse eest?

   Ravikindlustuse sissemakse (1,34%) on kohustuslik, kui väikeettevõtja hindab YEL-i miinimumi. Kui sissetulek on väiksem kui YEL-piir (7 645,23 €), siis kergeettevõtjalt tervisekindlustusmakseid ei võeta.

   Loe lisaks: Vero.fi

Küsimusi?

Meie klienditeenindus on selleks, et teid aidata!