Voita LAHJAKORTTI!

ARVONNAN EHDOT

KOMMENTOI MITÄ ODOTAT KESÄSSÄ ENITEN JA VOIT VOITTAA JOKO ZALANDON LAHJAKORTIN TAI WOLT-KREDIITTEJÄ!

1. Järjestäjä

Kassavirtanen Oy, y-tunnus 2803711-2, IP-osoite: www.kassavirtanen.fi

2. Osallistumiskelpoisuus

 Arvonnassa arvotaan yksi (1) kappale Zalandon sekä yksi (1) kappale Wolt lahjakortteja:

  • Lahjakortit arvotaan Kassavirtasen sosiaalisen median kanavissa. Arvonta on avoin kaikille, jotka osallistuvat arvontaan 7.- 15.6.2021 välisenä aikana Kassavirtasen Instagramissa tai Facebookissa.

Arvontaan eivät voi osallistua Kassavirtanen Oy:n työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Arvonta-aika

Arvontaan otetaan mukaan:

  • Kaikki, jotka tykkäävät postauksesta ja kommentoivat arvonnan postaukseen mitä odottavat eniten kesässä sekä kummanko lahjakorteista voittaisivat mieluummin. Osallistua voi joko Kassavirtasen Facebookissa tai Instagramissa. Arvonta-aika alkaa 7.6.2021 ja päättyy 15.6.2021 klo 13:00.

4. Kuinka osallistua arvontaan

  • Arvonta on käynnissä Kassavirtasen Instagramissa ja Facebookissa. Osallistuminen ei edellytä asiakkuutta tai ostamista.  Arvonnassa ovat mukana kaikki, jotka ovat kommentoineet mitä odottavat eniten kesässä ja mieluisemman lahjakortin, sekä tykänneet postauksesta. Osallistumalla arvontaan molemmissa kanavissa tuplaa mahdollisuutensa voittoon. Arvonta suoritetaan kaikkien kommentoijien kesken, sattumanvaraisesti voittajan valitsevan sovelluksen avulla.

5. Palkinnot ja ehdot 

Zalandon sekä Woltin lahjakortteja arvotaan molempia yksi (1) kappale, arvonta on käynnissä Kassavirtasen Instagramissa ja Facebookissa. .

Zalandon lahjakortti on arvoltaan 50€ ja Wolt lahjakortti (Wolt-krediitit) on arvoltaan 50€.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Yksi osallistuja ei voi voittaa molempia lahjakortteja. Voittaja valitaan arvonnalla käyttäen arvontaohjelmaa ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siinä kanavassa, jossa hän osallistunut arvontaan (Facebook/Instagram). Jos osallistuja ei kommentoi kummanko lahjakortin hän haluaisi mieluummin voittaa, on arvonna järjestäjällä oikeus päättää kummanko lahjakortin osallistuja voittaa.

Arvonnan järjestäjä Kassavirtanen Oy saa ilmoittaa voittajan nimen tämän lisäksi sosiaalisen median kanavissaan rehellisen ja läpinäkyvän arvonnan nimissä ilman arvonnan voittajan erillistä suostumusta.

Jos voittajaa ei tavoiteta yksityisviestillä 48h sisällä, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

6. Palkintojen toimittaminen

Palkinto toimitetaan postitse voittajalle ilman erillisiä toimituskustannuksia. Kassavirtanen postittaa palkinnon voittajalle. Huom! Palkinto postitetaan vain postiosoitteisiin Suomessa. Järjestäjä ei vastaa pakettien mahdollisista toimitusviivästyksistä, jotka johtuvat järjestäjästä riippumattomista syistä.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

7. Hallinnointi ja vastuu

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Arvonnan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjän perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

8. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä erillistä osallistujarekisteriä, vaan arpoo voittajan sattumanvaraisesti. Voittajaan ollaan yhteydessä voitosta yksityisviestillä. Emme kerää erillisiä markkinointilupia osallistujilta.

9. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnoista aiheutuvat mahdolliset arpajaisverot.

8. Lisätietoa kilpailusta

asiakaspalvelu@kassavirtanen.fi: