OSALLISTU ARVONTAAN!

ARVONNAN EHDOT

OSALLISTU KASSAVIRTASEN JÄRJESTÄMÄÄN ARVONTAAN SOSIAALISESSA MEDIASSA

1. Järjestäjä

Kassavirtanen Oy, y-tunnus 2803711-2, IP-osoite: www.kassavirtanen.fi

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvonta toteutetaan Kassavirtasen sosiaalisen median kanavissa. Arvonta on avoin kaikille, jotka osallistuvat arvontaan sen käynnissä olon aikana Kassavirtasen Instagramissa tai Facebookissa.

Arvontaan eivät voi osallistua Kassavirtanen Oy:n työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet. Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät arvonnan säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

3. Arvonta-aika

Tarkemmat tiedot arvonnan kestosta löytyvät arvontaan liittyvästä sosiaalisen median julkaisusta Facebookista sekä Instagramista.

4. Kuinka osallistua arvontaan

Arvonta on käynnissä Kassavirtasen Instagramissa ja Facebookissa. Osallistuminen ei edellytä asiakkuutta tai ostamista. Tarkemmat ohjeet arvontaan osallistumisesta löytyvät arvontaan liittyvästä sosiaalisen median julkaisusta Facebookista sekä Instagramista. Osallistumalla arvontaan molemmissa kanavissa tuplaa mahdollisuutensa voittoon. Arvonta suoritetaan kaikkien osallistujien kesken, sattumanvaraisesti voittajan arpovan sovelluksen avulla.

5. Palkinnot ja ehdot 

Palkintojen määrä ilmoitetaan Kassavirtasen sosiaalisen median postauksissa. Arvonnat suoritetaan niin Kassavirtasen Instagramissa kuin myös Kassavirtasen Facebookissa.

Tarkemmat tiedot palkinnoista löytyvät arvontaan liittyvästä sosiaalisen median postauksesta Facebookista sekä Instagramista.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.

Yksi osallistuja ei voi voittaa molempia palkintoja. Voittaja valitaan arvonnalla käyttäen arvontaohjelmaa ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti siinä kanavassa, jossa hän osallistunut arvontaan (Facebook/Instagram). 

Arvonnan järjestäjä Kassavirtanen Oy saa ilmoittaa voittajan nimen tämän lisäksi sosiaalisen median kanavissaan rehellisen ja läpinäkyvän arvonnan nimissä ilman arvonnan voittajan erillistä suostumusta.

Jos voittajaa ei tavoiteta yksityisviestillä 48h sisällä, on Järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja.

6. Palkintojen toimittaminen

Palkinto toimitetaan postitse tai sähköpostilla voittajalle ilman erillisiä toimituskustannuksia. Kassavirtanen postittaa palkinnon voittajalle. Huom! Palkinto postitetaan vain postiosoitteisiin Suomessa. Järjestäjä ei vastaa pakettien mahdollisista toimitusviivästyksistä, jotka johtuvat järjestäjästä riippumattomista syistä.

Kaikki arvontaan osallistuvat vapauttavat Järjestäjän vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

7. Hallinnointi ja vastuu

Arvonta ei ole Facebookin/Instagramin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista. Arvonnan sääntöjen lisäksi Järjestäjä ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä palveluja koskevia sääntöjä.

Nämä säännöt ja Järjestäjän perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet. Jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

8. Julkisuus ja markkinointi

Järjestäjä ei kerää arvonnan yhteydessä erillistä osallistujarekisteriä, vaan arpoo voittajan sattumanvaraisesti. Voittajaan ollaan yhteydessä voitosta yksityisviestillä. Emme kerää erillisiä markkinointilupia osallistujilta.

9. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa palkinnoista aiheutuvat mahdolliset arpajaisverot.

8. Lisätietoa kilpailusta

asiakaspalvelu@kassavirtanen.fi