Edullisinta laskutusta kevytyrittäjille

Tapaturma- JA VASTUUVAKUUTUS

Kun valitset OMAT TIEDOT -sivulta käyttöösi Tapaturmavakuutuksen (1,5%), on käytössäsi molemmat vakuutukset: Työtapaturma- ja Vastuuvakuutus. Muistathan ottaa vakuutukset käyttöösi ennen työkeikkaa ja laskuttamista, ja vakuutukset ovat voimassa työaikanasi.

MIKÄ ON TYÖTAPATURMAVAKUUTUS?

Työtapaturmavakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamista ammattitaudeista muodostuvat kulut. Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus on siis taata hyvä sosiaaliturva työtapaturman ja ammattitaudin jälkeen.
Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä, mutta sitä ei kuitenkaan ole, jos työnantajan maksamat ja maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodelta enintään 1300 euroa (2019). Tämä raja on siis työnantajakohtainen eikä työntekijäkohtainen.

MILLOIN TYÖTAPATURMAVAKUUTUS ON VOIMASSA?

Työtapaturmavakuutus on voimassa työssä, työntekopaikan alueella ja laissa säädetyin kriteerein myös työntekopaikan ulkopuolella. Työmatkat ja työtehtävien puolesta matkustaminen kuuluvat vakuutuksen piiriin. Myös etätyö on vakuutettua, mutta vahinkojen korvattavuuteen liittyy rajoituksia. Tapaturmavakuutus on voimassa, jos se on määritelty Omista tiedoista käyttöön ennen tehtyä työkeikkaa.

MITÄ TAPATURMAVAKUUTUS KATTAA?

Tapaturmavakuutus maksaa korvaukset tapaturman sattuessa voimassa olleiden vakuutusehtojen, -turvien ja -määrien mukaisesti, kun tapaturma on tapahtunut palvelun kautta tehdyssä työssä. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Kevytyrittäjä on itse velvollinen vakuuttamaan sellaisen toiminnan, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva.  Tapaturmavakuutus kattaa hoitokuluja aina 20 000 euroon saakka/tapaturma.

MIKÄ ON VASTUUVAKUUTUS?

Vastuuvakuutus korvaa vahingon ulkopuolisille, joista sinä olet lain mukaan korvausvelvollinen ja vastuussa. Vastuuvakuutuksen korvauksen saaja on aina ulkopuolinen, kuten tässä tapauksessa oma toimeksiantajasi.

MITÄ VASTUUVAKUUTUS KATTAA?

Vastuuvakuutus korvaa aiheutuneet vahingot 1 000 000 euroon saakka vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavalle jää maksettavaksi 1 000 euron omavastuu. Vastuuvakuutus ei korvaa sellaista toimintaa, joka vaatii erillistä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusturvaa tai jos vahinko on aiheutunut kevytyrittäjän törkeästä huolimattomuudesta.

PALJONKO VAKUUTUKSET MAKSAVAT?

Tapaturmavakuutuksesta veloitetaan 1,5 % ja tämä pitää sisällään myös vastuuvakuutuksen. Kassavirtasen kevytyrittäjän tulee itse aktivoida vakuutusten voimassaolo omista tiedoistaan.

AKTIVOI VAKUUTUS KÄYTTÖÖN OMISTA TIEDOISTASI

Kassavirtasen kautta laskuttaessa kevytyrittäjä ei tarvitse erillisiä vakuutuksia. Voit kuitenkin valita vapaaehtoisen vakuutuksen omista tiedoistasi. Kassavirtasen kautta laskuttavat kevytyrittäjät ovat niin halutessaan vakuutettu järjestetyllä Fennia-tapaturma- ja vastuuvakuutuksella, sillä kevytyrittäjät eivät kuulu yleisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutuksen valinnan tulee olla voimassa tapaturman sattuessa, jos haluat hakea siitä korvauksia.

SOPIIKO VAKUUTUS MINULLE?

Tapaturma- ja vastuuvakuutuksemme kattavat yleisimmät kevytyrittäjän työt. Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänen tekemänsä työ on Kassavirtasen tapaturma- ja vastuuvakuutuksen kattamaa toimintaa. Jos olet epävarma omasta alastasi, olethan yhteydessä asiakaspalveluun.