Edullisinta laskutusta kevytyrittäjille

Tapaturmavakuutus ja kevytyrittäjyys

MIKÄ ON TYÖTAPATURMAVAKUUTUS?

Työtapaturmavakuutus kattaa töissä ja työmatkalla sattuneet tapaturmat sekä työn aiheuttamista ammattitaudeista muodostuvat kulut. Työtapaturmavakuutuksen tarkoitus on siis taata hyvä sosiaaliturva työtapaturman ja ammattitaudin jälkeen. Vakuutuksen piiriin kuuluvat pääsääntöisesti kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät, mutta myös poikkeuksia löytyy (lue lisää if.fi).
Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös kotitalouksia ja yksityisiä henkilöitä, mutta sitä ei kuitenkaan ole, jos työnantajan maksamat ja maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuodelta enintään 1300 euroa (2019). Tämä raja on siis työnantajakohtainen eikä työntekijäkohtainen.

MILLOIN TYÖTAPATURMAVAKUUTUS ON VOIMASSA?

Työtapaturmavakuutus on voimassa työssä, työntekopaikan alueella ja laissa säädetyin kriteerein myös työntekopaikan ulkopuolella. Työmatkat ja työtehtävien puolesta matkustaminen kuuluvat vakuutuksen piiriin. Myös etätyö on vakuutettua, mutta vahinkojen korvattavuuteen liittyy rajoituksia.

MILLAINEN ON KEVYTYRITTÄJIEN TYÖTAPATURMAVAKUUTUS?​

AKTIVOI VAKUUTUS KÄYTTÖÖN OMISTA TIEDOISTASI

Kassavirtasen kautta laskuttaessa kevytyrittäjä ei tarvitse erillisiä vakuutuksia. Voit kuitenkin valita vapaaehtoisen vakuutuksen omista tiedoistasi. Kassavirtasen kautta laskuttavat kevytyrittäjät ovat niin halutessaan vakuutettu järjestetyllä if-tapaturma- ja/tai vastuuvakuutuksella, sillä kevytyrittäjät eivät kuulu yleisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutuksen valinnan tulee olla voimassa tapaturman sattuessa, jos haluat hakea siitä korvauksia.

MITÄ TAPATURMAVAKUUTUS KATTAA?

Tapaturmavakuutus maksaa korvaukset tapaturman sattuessa voimassa olleiden vakuutusehtojen, -turvien ja -määrien mukaisesti, kun tapaturma on tapahtunut palvelun kautta tehdyssä työssä. Vakuutus ei kata ammattitauteja tai työmatkoja. Kevytyrittäjä on itse velvollinen vakuuttamaan sellaisen toiminnan, johon on otettava työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen vakuutusturva.  

MITÄ VASTUUVAKUUTUS KATTAA?

Vastuuvakuutus korvaa aiheutuneet vahingot 1 000 000 euroon saakka vakuutusehtojen mukaisesti. Vakuutettavalle jää maksettavaksi 1 000 euron omavastuu. Vastuuvakuutus ei kuitenkaan korvaa sellaista toimintaa, joka vaatii erillistä työtapaturma- ja ammattitautilain mukaista vakuutusturvaa.

PALJONKO VAKUUTUKSET MAKSAVAT?

Tapaturmavakuutuksesta veloitetaan 1,5 % ja tämä pitää sisällään myös vastuuvakuutuksen. Kassavirtasen kevytyrittäjän tulee itse aktivoida vakuutusten voimassaolo omista tiedoistaan.