Ylen kuluvertailu – toiminimi- ja kevytyrittäjyys

Hiljattain Yle vertaili artikkelissaan toiminimiyrittäjyyden ja kevytyrittäjyyden kuluja. Huomasimme laskelmissa jonkin verran epäkohtia, ja halusimme tuoda asiaan hieman erilaista näkökulmaa omien laskelmiemme valossa.

Ylen tekemissä laskelmissa olennaisimmat huomiomme liittyvät toiminimiyrittäjyyden kuluihin. Jotta vertailu olisi tasavertainen, olisi myös toiminimiyrittäjyydessä otettava huomioon kirjanpitoon liittyvät kulut ja vakuutukset. Jostain syystä Ylen artikkelissa nämä oli jätetty pois laskelmista toiminimiyrittäjyyden osalta, ja laskettu ne vain kevytyrittäjän kuluihin palvelumaksujen muodossa.

Kevytyrittäjän yksi olennaisin ero toiminimiyrittäjään onkin juuri se, että toiminimiyrittäjä joutuu huolehtimaan kirjanpidosta joko itse tai hankkimaan kirjanpitopalvelun, jonka keskimääräinen kulu annetun liikevaihdon mukaan (31 000 e) on n. 80 e/kk + alv, riippuen tositteiden määrästä. Vuodessa tämä kulu on siis n. 960 e + alv. Lisäksi on huolehdittava myös tilinpäätöksestä, joka usein tilitoimistoissa laskutetaan erikseen.

Jos toiminimiyrittäjä hankkii kirjanpitopalveluita, on niistä usein maksettava säännöllisesti, vaikka liikevaihtoa ei jokaiselle kuukaudelle kertyisikään. Myös arvonlisäveroista tehtävät ilmoitukset on tehtävä, vaikka liikevaihtoa ei olisi. Tämä tekee toiminimiyrittäjyydestä omalla tavallaan ”sitovampaa”.

Kevytyrittäjä taas ei ole kirjanpitovelvollinen, koska verotus tapahtuu palkansaajan verotuksen mukaan. Laskutus, mahdolliset perintäpalvelut ja tarvittavat viranomaisilmoitukset kuuluvat Kassavirtasella 3 %:n palvelumaksuun.

Lisäksi on huomioitava, että sekä toiminimiyrittäjän että kevytyrittäjän on yhtä tärkeää huolehtia vakuutuksista, joista keskeisimmät ovat vastuu-, oikeusturva- ja tapaturmavakuutus. Kassavirtasella nämä kuuluvat 3 %:n palvelumaksuun.

Ylen laskelmissa oli laskettu vakuutusten kulut palvelumaksun (5 %) päälle tulevan ”lisämaksun” (2,9 %) muodossa vain kevytyrittäjän osalta, vaikka vakuutusten kulut olisi ollut hyvä selvittää myös toiminimiyrittäjyyden osalta.

Onko kevytyrittäjyys siis varteenotettava vaihtoehto toiminimelle?

Hyvin monissa tapauksissa kyllä! Kevytyrittäjyys sopii mainiosti silloin, kun et vielä halua perustaa yritystä ja toiminta on epäsäännöllistä tai osa-aikaista. Kassavirtasella 3 %:n palvelumaksu on niin edullinen, että se on usein kilpailukykyinen vaihtoehto myös kokoaikaiselle toiminimiyrittäjyydelle helppoutensa ansiosta.

Tämä pätee erityisesti silloin, jos liiketoimintasi ei edellytä kalliita investointeja, joita on tärkeää saada vähennetyksi verotuksessa. Huomioi kuitenkin, että voit saada kuluja vähennettyä myös kevytyrittäjänä – tällöin verovähennykset tehdään palkansaajan verotuksen mukaan.

2 thoughts on “Ylen kuluvertailu – toiminimi- ja kevytyrittäjyys”

  1. Olga Veselovskaya

    Kiitoksia kovasti tästä artikkelista ja tarkennuksista. Itsekin pohdin, olisiko jo sopiva hetki siirtyä toiminimeen vai jäänkö edelleen kevytyrittäjäksi.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *